Aktuellt

»Aktuellt»

June 2018

Trafiken återupptas 12 augusti på Höga Kusten Airport med Amapola

By | 2018-06-04T13:25:16+02:00 June 1st, 2018|Aktuellt|

Nu har vi flyg hos oss redan 12 augusti!   Trafikverket har beslutat att tilldela Amapola Flyg AB trafiken mellan Arlanda och Hemavan, Vilhelmina och Lycksele. Flygoperatören avser att flyga Hemavan - Arlanda med mellanlandning på Höga Kusten Airport – och det innebär att flygtrafiken i Kramfors och Sollefteå återupptas redan 12 augusti.  Flygtrafiken är [...]

Comments Off on Trafiken återupptas 12 augusti på Höga Kusten Airport med Amapola

May 2018

Flygtrafiken Kramfors – Arlanda behöver återupptas

By | 2018-05-22T12:55:04+02:00 May 22nd, 2018|Okategoriserad|

Höga Kusten flygplats står helt utan flygtrafik sedan flygoperatören Nextjet förra veckan försattes i konkurs. Kramfors och Sollefteå kommuner är gemensamt huvudmän för Höga Kusten Airport och erhåller driftbidrag via Regional transportplan för Västernorrland. Trafikverket beslutade den 16 mars 2018 om allmän trafikplikt för linjen Kramfors - Arlanda. Trafikplikt ska enligt beslutet gälla från oktober [...]

Comments Off on Flygtrafiken Kramfors – Arlanda behöver återupptas

Ett hårt slag för Ådalen och Norrlands inland

By | 2018-05-18T08:06:06+02:00 May 18th, 2018|Okategoriserad|

Ett hårt slag för Ådalen och Norrlands inland. Styrelsen för Höga Kusten Airport tar situationen med NextJets konkurs på största allvar. Om flygtrafiken inte kommer igång inom snar framtid blir det svårt att behålla nyckelpersoner på flygplatsen och därmed bibehålla behörigheter. Kommuner och företag i Ådalen, Höga Kusten och Norrlands inland kommer att drabbas hårt, [...]

Comments Off on Ett hårt slag för Ådalen och Norrlands inland

Nextjet ansöker om konkurs

By | 2018-05-16T14:51:09+02:00 May 16th, 2018|Okategoriserad|

Idag gick Nextjet ut och meddelade att bolaget ansöker om konkurs. Nextjet ställer från och med onsdag 16 maj 2018, in sina betalningar och ansöker om konkurs. Därmed ställs också alla flygningar in. Idag onsdag, ställer Nextjet AB och Nextjet Sverige AB, in sina betalningar och ansöker om konkurs. Samtliga flygningar från och med klockan [...]

Comments Off on Nextjet ansöker om konkurs

March 2018

Trafiken säkrad på Höga Kusten Airport

By | 2018-03-19T16:01:50+01:00 March 19th, 2018|Okategoriserad|

Flygtrafiken på sträckan Höga Kusten Airport - Arlanda är nu säkrad för de närmaste åren. Trafikverket har nämligen beslutat om s.k. allmän trafikplikt på den aktuella sträckan. Trafikplikten innebär att Trafikverket, på regeringens uppdrag, tecknar avtal med och betalar ersättning till trafikföretag som utför trafik på sträckor, som annars inte är kommersiellt lönsamma. Det är [...]

Comments Off on Trafiken säkrad på Höga Kusten Airport

October 2017

NEXTJET ERHÅLLER PERMANENT OPERATIV LICENS

By | 2017-10-31T14:23:33+01:00 October 30th, 2017|Okategoriserad|

NextJet får fortsatt tillstånd att bedriva flygtrafik 2017-10-30 Transportstyrelsen har beslutat att bevilja NextJets ansökan om en ny operativ licens. Beslutet innebär att NextJet får fortsätta bedriva flygtrafik tills vidare. - Vi gör den samlade bedömningen att NextJet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att föra bolaget ur en besvärlig ekonomisk situation. Vi bedömer att bolaget [...]

Comments Off on NEXTJET ERHÅLLER PERMANENT OPERATIV LICENS

Positivt förslag för Höga Kusten Airport

By | 2017-10-11T17:00:38+02:00 October 11th, 2017|Aktuellt|

Trafikverkets flygutredning ut på remiss. Trafikverkets flygutredning 2019-2023, som lämnats på remiss idag, föreslår att sträckan Kramfors/Sollefteå-Arlanda ska omfattas av den allmänna trafikplikten. Går beslutet igenom innebär det att flygtrafiken vid Höga Kusten Airport upphandlas av Trafikverket för perioden 2019-2023. En viktig signal om att Höga Kusten Airport är viktig för Kramfors och Sollefteå kommuners [...]

Comments Off on Positivt förslag för Höga Kusten Airport

September 2017

Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet

By | 2017-09-29T11:52:59+02:00 September 29th, 2017|Okategoriserad|

29 september 2017 Kommun & demokrati Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet Med anledning av den senaste tidens uppgifter om avtalet mellan Höga Kusten Airport och Nextjet vill styrelsen för flygplatsbolaget lämna kompletterande upplysningar. Goda, snabba och lättillgängliga kommunikationer är en viktig samhällsfunktion. En fungerande flygtrafik är en av flera viktiga förutsättningar [...]

Comments Off on Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet