Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet

Hem»Okategoriserad»Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet

Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet

29 september 2017
Kommun & demokrati

Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet

Med anledning av den senaste tidens uppgifter om avtalet mellan Höga Kusten Airport och Nextjet vill styrelsen för flygplatsbolaget lämna kompletterande upplysningar.

Goda, snabba och lättillgängliga kommunikationer är en viktig samhällsfunktion. En fungerande flygtrafik är en av flera viktiga förutsättningar för att framgångsrikt bedriva näringslivsverksamhet i Norrlands inland. Det är anledningen till att Kramfors kommun och Sollefteå kommun för ett antal år sedan, som en del i sitt näringslivsarbete, bildade ett gemensamt bolag för att bedriva flygplatsverksamhet.

Flygplatsen och dess trafik är med andra ord viktig för en god samhälls- och näringslivsutveckling i våra respektive kommuner.

Inte riksupphandlad flygtrafik
Höga Kusten Airport ingår tyvärr inte bland de flygplatser som omfattas av Rikstrafikens system med riksupphandlad flygtrafik. Det innebär att flygplatsbolaget självt måste sluta avtal med en operatör. För närvarande har bolaget ett sådant avtal med Nextjet.

Avtalet garanterar ett antal resenärer
Avtalstiden är på ett år från och med 2017-02-01 och förutsätter på årsbasis ett visst antal resenärer på linjerna Arlanda-Höga Kusten Airport, Höga Kusten Airport-Gällivare och Höga Kusten Airport – Lycksele.

Uppnås inte detta antal ska bolaget ersätta operatören för skillnaden mellan faktiskt antal passagerare och det antal som avtalet förutsätter.

Ersättning för färre resenärer än avtalat
En avstämning av antalet passagerare har nu gjorts per 2017-06-30, det vill säga efter 5 månader av avtalets 12 månader. Avtalet säger att det vid avstämningen ska göras en beräkning av avtalsårets återstående passagerarantal. Det är alltså avstämningsdagens faktiska passagerarantal tillsammans med det för resterande 7 månader beräknade antalet som är underlag för den ersättning till Nextjet som presenterats i media.

Beräkningen av antalet passagerare för de återstående 7 månaderna har varit föremål för diskussioner mellan flygplatsbolaget och Nextjet. Blir antalet större än beräknat minskar ersättningen till Nextjet och det är bolagets tro att så blir fallet när antalet passagerare summeras vid avtalstidens slut.

Fortsatt flygtrafik är målet
Flygplatsbolagets målsättning inför förhandlingarna var fortsatt flygtrafik. Efter ett flertal förhandlingsomgångar är flygplatsbolaget inte helt nöjd med den utformning avtalet fick. Det är anledningen till den i sammanhanget tämligen korta avtalstiden.

Ansökan om att bli riksupphandlad verksamhet
Flygplatsbolagets styrelse anser att det finns ett antal skäl till att trafiken till och från Höga Kusten Airport bör ingå som en del i den riksupphandlade flygtrafiken. En ansökan om detta har under våren därför lämnats in till Trafikverket. Ett svar på denna ansökan väntas senare i höst.

Av |2017-09-29T11:52:59+02:00september 29th, 2017|Okategoriserad|Kommentarer inaktiverade för Flygtrafiken på Höga Kusten Airport och avtalet med Nextjet