Skip to main content

Lågflygning

Wermlandsflyg kommer från mitten av Juni och ca 2 månader framåt utföra flygningar på låg höjd i Västernorrland och utgå från Höga Kusten Airport. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Detta är ett uppdrag från SGU, Statens geologiska undersökningar som kartlägger berggrunden. Läs mer: www.sgu.se/flyggeofysisk-matning
För mer information kontakta: Henrik Johansson, SGU eller Stefan Mörck, Wermlandsflyg.