Skip to main content

Norrlands enda knutpunkt mellan
tåg och flyg

Om flygplatsen Höga Kusten Airport

Flygplatsen invigdes 1974. Från 1984 har flygplatsen haft en direktlinje till Stockholm. Fram till 1997 drevs flygplatsen av Kramfors kommun med stöd från Sollefteå kommun.

Flygplatsbolaget bildades 1997 med Kramfors och Sollefteå kommuner som delägare. Övergången till bolagsform gav båda kommunerna samma möjlighet till insyn och möjlighet att påverka verksamheten.

Bolagets styrelsen, från Kramfors Kommun Gudrun Sjödin ordf, Anders Åkerman och Siv Sachs. Från Sollefteå Kommun Andreas Jonsson vice ordf, John Åberg och Birgitta Häggqvist.

VD & Flygplatschef är Per Enroth tel 0612-71 81 23, epost adress [email protected]

Bolagets roll är att tillhandahålla en väl fungerande flygplats för att möjliggöra en för regionen viktig flygförbindelse till Stockholm.