Positivt förslag för Höga Kusten Airport

Hem»Aktuellt»Positivt förslag för Höga Kusten Airport

Positivt förslag för Höga Kusten Airport

Trafikverkets flygutredning ut på remiss.

Trafikverkets flygutredning 2019-2023, som lämnats på remiss idag, föreslår att sträckan Kramfors/Sollefteå-Arlanda ska omfattas av den allmänna trafikplikten. Går beslutet igenom innebär det att flygtrafiken vid Höga Kusten Airport upphandlas av Trafikverket för perioden 2019-2023.

  • En viktig signal om att Höga Kusten Airport är viktig för Kramfors och Sollefteå kommuners näringsliv och det destinationsarbete som vi tillsammans arbetar för i Höga Kusten, säger Gudrun Sjödin, styrelseordförande i Höga Kusten Airport.

Trafikverkets flygutredning bedömer nu att sträckan Kramfors/Sollefteå-Arlanda ska ingå i det riksomfattande systemet. Skälen bedöms vara jämförelsevis något svagare än för andra sträckor men det finns dock tillräckliga skäl för att motivera allmän trafikplikt.

”Tidsvinsterna med flygtrafiken är dock betydande och bedöms tillsammans med det lokala näringslivets behov av snabba resor vara tillräckliga skäl för allmän trafikplikt.”, skriver Trafikverket i sin utredning.

 

Läs mer:

Trafikverkets flygutredning ger positiv effekt i norra Sverige

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-10/trafikverkets-flygutredning-ger-positiv-effekt-i-norra-sverige/

 

Av |2017-10-11T17:00:38+02:00oktober 11th, 2017|Aktuellt|