Tillgänglighet och särskilda behov

Hem»Tillgänglighet och särskilda behov
Tillgänglighet och särskilda behov2017-02-14T16:18:14+01:00

Före flygresan

 

Infart till Höga Kusten Airport

Infart till Höga Kusten Airport

Planera och meddela behov
Planera din resa och meddela ditt flygbolag i god tid om önskemål och särskilda behov och service vid funktionshinder.

Om du har nedsatt rörlighet som ställer särskilda krav under flygresan, måste du uppge det redan vid bokningen av flygbiljetten. Ange vid bokningen av resan att du använder rullstol. Det är inte möjligt för rullstolsburna resenärer att ta med egen rullstol i kabinen. Rullstolen fraktas alltid i flygplanets lastutrymme. Rullstolen får väga högst 50 kg. Den fraktas utan kostnad och räknas inte in i den tillåtna bagagemängden.

Flygbolagen skickar vidare uppgifterna till flygplatsen, som ansvarar för ledsagning när du är på flygplatsen. Tänk på att vara tydlig med vilka behov du har före och under resan. Utan kunskap kan inte personalen ge bästa möjliga service.

Ledsagning
Enligt EU-regler har personer med nedsatt rörlighet rätt till ledsagning om bokningen skett senast 48 timmar före angiven avgångstid. Om bokningen inte skett i tid får du ändå hjälp på flygplatsen, men personalen kan då eventuellt inte ge exakt den service som önskas.
Boka ledsagning om du:

  • behöver särskild service för att komma till och från flygplanet och för att komma ombord
  • använder bärbar syrgasutrustning
  • är rullstolsburen och använder rullstol alternativt elektrisk/batteridriven
  • har nedsatt syn eller hörsel och behöver direkt information
  • medför ledarhund
  • behöver särskild service vid annan funktionsnedsättning
  • behöver särskild service med bagaget

Vid ankomst till flygplatsen
Vid flygplatsen finns parkering för funktionshindrade i nära anslutning till flygplatsbyggnaden. Flygtaxi parkerar i direkt anslutning till flygplatsbyggnaden vid entrén till avgångshallen.
Om du kommer med tåg, för mer information om tåg www.norrtag.se, finns möjlighet till shuttel från tågstationen till flygplatsen, 1,5 km. Måste bokas på 0612-71 81 10. För rullstolsbunden bokas speciell taxi, bokas på 0612-10 000 minst en dag i förväg.

Parkerkeringsplats med handikapparkering närmast, ca 20 meter till avgångshall.

Parkerkeringsplats med handikapparkering närmast, ca 20 meter till avgångshall.

Mötesplats
Mötesplats är vid informationsdisk/kassa i avgångshallen där resenärer med funktionshinder kan anmäla sin ankomst till flygplatsen och begära ledsagning. Lämna där samma information som du gjorde när du beställde biljetten. Därmed får du bekräftelse på att flygbolaget har registrerat alla uppgifter om dina behov och önskemål. Du blir hjälpt från mötesplatsen till gaten och ombord på flygplanet till flygplansstolen.

Avgångshall med mötesplats rakt fram i Servicecenter

Avgångshall med mötesplats rakt fram i Servicecenter

I avgångshallen
I avgångshallen finns toalett för funktionshindrade, kaffe- och varuautomat.

Cafeteria, toaletter och varuautomat

Cafeteria, toaletter och varuautomat

Hörselnedsättning
I avgångshallen ges information om ankomst- och avgångstider på informationstavlor och monitorer. Här finns också informationsdisk. Hörselslinga finns.

Synnedsättning
Information ges via högtalarutrop, vid informationsdisk och av personlig ledsagare

Incheckning och säkerhetskontroll
Du behöver vara vid mötesplatsen senast 1 timme före avresetiden, alternativt tidigare om du fått den informationen från flygbolaget. Vi använder manuell incheckning vid disk, där du visar upp resebevis och legitimerar dig.
När incheckningen är klar ledsagas du genom säkerhetskontrollen till gaten och vidare till ombordstigning. Ledsagarna går i normala fall ombord med dig före övriga resenärer går ombord.

Incheckning och säkerhetskontroll i anslutning till Gate

Incheckning och säkerhetskontroll i anslutning till Gate

Ombordstigning
Rullstolsburna resenärer rullas till flygplanstrappan och bärs in i flygplanet med hjälp av en bärstol.

Under flygresan

Ombord på flygplanet
Ombord på flygplanet är flygbolaget ansvarig för resenärerna eftersom varje flygbolag har individuella regler fastställda för varje flygplanstyp. Bland annat gäller speciella placeringsregler för resenärer som inte själva kan ta sig till en nödutgång.

Vid ankomsten

Ledsagare möter upp utanför flygplansdörren
Vid ankomst möter ledsagare upp utanför flygplansdörren. Om du inte kan förflytta dig inne i planet hämtar ledsagarna dig efter att övriga resenärer stigit av.

Personal beredd att ledsaga vid ankomst

Personal beredd att ledsaga vid ankomst

Avstigning
Avstigning för rullstolsbunden sker genom att ledsagarna bär dig i en särskild bärstol ned för flygplanstrappan till din egen rullstol. Om du har elrullstol byter du vanligtvis först till flygplatsens manuella lånerullstol vid flygplansdörren och du får tillbaka din elrullstol vid bagageutlämningen.

Ledsagning efter avstigning
Du får ledsagning från flygplanet, vidare till ankomsthallen och bagageupphämtning. Ledsagning avslutas nära nästa färdsätt. Om du ska vidare med tåg måste du ha bokat shuttle till tågstationen som ligger 1,5 km från flygplatsen. Bokning görs på 0612-718110. För mer information om tåg www.norrtag.se. För rullstolsbunden bokas speciell taxi, bokas på 0612-10 000 minst en dag i förväg.

I ankomsthallen
I ankomsthallen finns bagagevagnar med ditt bagage. Där finns också informationsdisk för taxi och hyrbilar.Toalett för funktionshindrade finns i terminalbyggnaden.

Ankomsthall med informationsdisk för taxi och hyrbilar

Ankomsthall med informationsdisk för taxi och hyrbilar

Utanför ankomsthallen
Direkt utanför ankomsthallen finns flygtaxi uppställda för vidare transport till Kramfors och Sollefteå. Parkering för hyrbilar finns ca 50 m bort till vänster på stora parkeringen.