• Höga Kusten Airport flygplan i solnedgång

  Ta flyget!

  Vi har 22 turer i veckan att välja mellan!
 • Höga Kusten Airport

  Säkerhet för våra resenärer är vår högsta prioritet.

 • Höga Kusten Airport flygplan taxar in

  Prisvärda resor till Stockholm.
  Jämför oss gärna.

 • Höga Kusten Airport flygplan i solnedgång

  Ta flyget!

  Vi har 22 turer i veckan att välja mellan!
 • Höga Kusten Airport

  Säkerhet för våra resenärer är vår högsta prioritet.

 • Höga Kusten Airport flygplan taxar in

  Prisvärda resor till Stockholm.
  Jämför oss gärna.

Se filmen om flygplatsens framtid.

Denna filmen har tagits fram som ett svar på utredningen om Höga Kusten Airport.

Läs broschyren om Kommunikationsnav Höga Kusten

Höga Kusten Airport är redan idag ett kommunikationsnav för flyg från inlandet. Klicka på bilden och läs mer om alla fördelar Höga Husen Airport är som kommunikationsnav,

Avgående/Ankommande

Ankommande flyg från:

11:15 Stockholm, Stockholm-Arlanda Airport

Flightnummer: HP678
Anmärkning: Landat 1115

13:30 Hemavan, Hemavan Airport

Flightnummer: HP693
Anmärkning: Beräknad 1335

Avgående flyg till:

07:05 Stockholm, Stockholm-Arlanda Airport

Flightnummer: HP675
Anmärkning: Startat 0706

11:30 Hemavan, Hemavan Airport

Flightnummer: HP678
Anmärkning: Startat 1135

Höga Kusten Airport mitt i Höga Kusten

Med våra dagliga turer reser
du tryggt och snabbt till och från Stockholm.

Prisvärda resor till Stockholm. Jämför oss gärna.
Och du, hälsa och trygghet för våra resenärer är vår högsta prioritet.

Följ oss på Facebook.

Företagarna Sollefteå 🧡 Höga Kusten Airport! Förra veckan lämnade Sollefteå Kommun in sitt remissyttrande över den utredning som staten gjort över det svenska flygplatssystemet. I utredningen finns förslag om att avveckla trafikplikten på linjen Kramfors – Arlanda från och med 2027, vilket i praktiken skulle innebära att flygplatsen avvecklas. Då flygplatsen är otroligt viktig för våra medlemmar och näringslivet i vår region skickade vi med en bilaga till kommunens remissyttrande med bland annat denna inledande text: ”När allmän trafikplikt infördes på flyglinjen Kramfors – Arlanda var tidsvinsterna med flygtrafiken betydande och bedömdes att tillsammans med det lokala näringslivets behov av snabba resor vara tillräckliga skäl för allmän trafikplikt. Flyget har fortsatt att vara en viktig länk mellan Sollefteå kommun och övriga Sverige, och det är av avgörande betydelse för näringslivets tillväxt att ha en väl fungerande infrastruktur med tillgänglighet till andra delar av Sverige och internationella marknader.” Vi vill se ett beslut som främjar en fortsatt utveckling av näringslivet och infrastrukturen i Sollefteå kommun och hela Västernorrlands län! 👊🏻 #drivkraftsollefteå #sollefteå #högakustenairport
FÖR INFO: Från och med idag 29/5 till den 9/6 så är eftermiddagavgången HP693 tidigarelagd! Ny avgångstid är 13:50.🛫 Vi önskar er en fortsatt fin måndag!🌼
Höga Kusten AirPorts styrelseordförande Gudrun Sjödin trotsade vädergudarna och vinden och tog plats på en tur i framtidens flyg!🛫 Otrolig dag och vi är väldigt tacksamma att vi fick vara ett av stoppen på @gronflygplats elflygsturné!😊 Framtiden är här och vi vill vara en del av den!

Start- och landningsbanan 

2001 meter lång och 45 meter bred, med riktningen 17/35.

Sammarbetsparter

highcoastmedia.com